Hakkımızda

Dinamik Bilgi Teknolojileri, 2021 yılında TÜBİTAK Marmara ARGE ve İnovasyon Merkezi’nde kurulmuştur.
Profesyonel kadromuzla sektöre dinamizm getirmek için yaptığı yatırımlarla yoluna emin adımlarla ilerlemektedir.

Vizyonumuz


Bilişim sektöründe öncü bir geleceğin belirleyicisi olmak ve dinamik bir kadro ile yaratıcı çözümler üreten,
paydaşlarımız tarafından saygı duyulan bir teknoloji şirketi olmak.


Misyonumuz


İtibarımız, kültürümüz ve farklılığımız nedeniyle, dünyanın imrenilen yeteneklerinin ve tüm pazar segmentlerine yönelik geniş kapsamlı, derin ve dünya standartlarında hizmet yelpazemiz nedeniyle müşterilerin birinci tercihi olmaktır.


Hizmet Standartlarımız


Dinamik BT'nin çok farklı alanlarda sunmakta olduğu hizmetlerin ortak noktasını teşkil eden müşteri hizmeti standartları:

Müşterilerimizin gereksinimlerini analiz ederek profesyonel hizmetlerin hangilerinden faydalanabileceklerini belirlemek Üstlendiğimiz işleri en iyi şekilde yerine getirebilmemizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmemizi ve bizden beklentilerini aşan hizmetler sunmamızı sağlayan hizmet hedefleri geliştirmek.
Bu hizmet hedeflerimize ulaşabilmemiz için uygun bir müşteri hizmet planı hazırlamak. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek, olası sorunları öngörebilmek ve sürprizlerden kaçınabilmek için hizmet planımızı doğru şekilde uygulamak Müşterilerimiz ile hizmetlerimizin değer ve kalitesini daha iyi algılayabilmeleri için etkin ve yaratıcı iletişim kurmak Müşterilerimizin yönetim kadrolarını işlerinin durumları hakkında bilgilendirmek ve işlerini geliştirmeleri konusunda anlamlı tavsiyelerde bulunmak.
Etkin iletişimi teşvik etmek amacıyla kilit yönetim kadrosu ile olan ilişkilerimizi sürekli olarak ilerletmek, güçlendirmek ve müşteri sadakatini arttırmak
Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik ya da müşteri hizmetleri sorunlarının zamanında, karşılıklı saygı anlayışı içerisinde ele alınarak çözüme ulaştırıldığından emin olmak Müşterilerimizden bizden almış oldukları hizmetler hakkındaki değerlendirmelerini düzenli olarak istemek
Hizmet ücretlerimizi, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve üstlendiğimiz sorumluluklar gözönüne alındığında, müşterilerimizce makul ve adil olarak algılanacak şekilde belirlemek.

İlkelerimiz


   Topluma Duyarlı: Ancak sağlıklı, birbirini geliştiren ve birlik duygusu yüksek bir toplum içerisinde varlığımızın anlamlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle etkileşim içerisinde olduğumuz tüm insanlar bizim için değerlidir. İşimizi dürüst biçimde, başkalarının fikir ve ideallerine her zaman saygı duyarak yürütürüz. Toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde, ülkemize, sanayisine, üretimine ve bilimine hizmet etmeyi görev biliriz.

  Müşteri Odaklı: Müşterilerimizi iş ortağımız olarak görür ve onlarla birlikte büyümenin gururunu yaşarız. Hizmet kalitemizin müşterilerimizin mutluluğunda ve başarısında etkili olduğunu bilir, önce müşteri anlayışıyla hareket ederek, hızlı, zamanında ve onları geliştirecek en doğru teknolojiyi sunarak, “çözüm odaklı” bir anlayışla hizmet veririz. Müşterilerimize, bizi onlar için vazgeçilmez yapacak stratejiler geliştirir ve güven duygularını en büyük önceliğimiz kabul ederiz.

  Teknoloji Odaklı: Günümüz iş dünyasında, bilgi toplumu olarak var olabilmemiz için şirketlere düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bilgi üreten, teknolojik olarak geliştiren ve hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayan bir kurum olabilmek için takım olarak çalışıyoruz. Bunun içinde hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Operasyonel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulması için maksimum gayret gösteriyoruz. Müşterilerimiz için, sürekli zamanın ilerisinde teknoloji arayışımızda bu düşüncenin sonucudur.

  Sürdürülebilirlik: Şirket olarak istikrarlı, sağduyulu, planlı ve tutarlı politikalar izleyerek sürekli kendimizi ve yönetim anlayışımızı sorgular, geliştirmek için çaba harcarız. Strateji ve politikalarımızı uzun vadeli hazırlar, finansal gücümüzü ve insan kaynağımızı doğru, etik ve yönetim ilkelerine uygun planlarız.

  Çözüm Odaklı: Sorunları doğru ve iyi analiz ederiz. Soruna değil, çözüm odaklı hareket ederek, kaynaklarımızı en aktif ve en etkin şekilde kullanırız. Durumları iyi analiz ederek, alternatif çözümler geliştiririz.

  Çalışan Memnuniyeti: Çalışanlarımız bizim için çok değerlidir. Şirketimize katılan her bireyin kendisini geliştirmesini destekleyen, güvenli ve insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.

BİZE ULAŞIN