Kurumsal & İK Çözümlerİ


Kurumsal Çözümler, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmekte, firmaların süreçlerine göre tasarlandığı için verimliliği arttırmaktadır. Deneyimli yönetim danışmanı kadrosuyla, şirketlerin süreçlerinin geliştirilmesi ve aksayan noktaların iyileştirilmesi için de destek vermektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin beklentilerini daha fazla anlamak için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmeye yarayan uygulamaları içerir. Müşteri İlişkileri yönetimi kapsamında ilk adım gerekli verileri toplamaktır. Yani müşteri profili, alışkanlıkları, beklentileri, konum ve bölge bilgileri gibi her müşteriyi tek tek analiz edebilecek imkânlara sahip olmaktır. Verilerin toplanmasından sonra da elde edilen bu verilerin analizleri neticesinde yeni çalışma planları yapmak ön plana çıkmaktadır.

Kurumsal Süreç Yönetimi

Kurumsal Süreç Yönetimi, işletmelerin iş yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM (Business Process Management) kısaca süreç yönetimi demektir. Varolan iş süreçlerinin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve takip edilmesini sağlayan yönetim sistemi bütünüdür. Elinizdeki kaynakları maksimum verimle kullanmanızı sağlar. BPM, işletmelerin süreçlerinin modellenmesini, süreçlerin sistem üzerinden yönetilmesini, süreç performansının izlenmesini hedefler.

Özel Süreçler

Firmaların hazır ürünler ile adreslenemeyen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kendi gereksinimleri baz alınarak geliştirilen özel çözümler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, müşterilerin hali hazırda kullandıkları veya mevcut ihtiyaçlarına uygun olarak konumlandırılabilecek yeni ürünlerin etrafı özel çözümlerle zenginleştirilerek uçtan uca çözüm oluşturulması sağlanabilmektedir.
Dijital Dönüşüme Çalışan Deneyiminden Başlayın!


Çalışan yaşam döngüsünü uçtan uca dijitalleştirerek “deneyim” odaklı insan kaynakları süreçlerini hayata geçirebilmek çok daha kolay. Sektör ve büyüklük fark etmeksizin insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek bu süreçlerin daha şeffaf, öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan insan kaynakları süreç platformudur.

BİZE ULAŞIN